Üniversitede kredi Nedir?

0 67327

Resimde gördüğünüz gibi Matematik 4 kredili bir ders, Ben bundan ‘BA’ aldım, BA’nın karşılığıda 3,5 tir, şimdi aldığım not ile dersin kredisini çarpıyorum (3,5×4=14 faktör)

Bir diğer ders BİL131 kredisi 3, Ben bu dersten ‘AA’ aldım AA’nın karşılığı 4tür şimdi aldığım not ile dersin kredisini çarpıyorum (3×4=12 faktör)

Bütün derslerin bu şekilde faktörünü hesapladıktan sonra topladığım faktörlerin toplamını (∑ C.RAT), derslerin toplam kredisine bölüyorum ve yıl sonu ortalamasını buluyoruz

Genel olarak üniversitelerde not ortalaması 0 ve 4 arasındadadır ve üniversitenin yönetmeliğine bağlı olarak bir üst sınıfa geçmek için belli bir ortalamayı sağlamış olman gerekir (genelde 2 ve üstüdür)

—————————————————————————————————————————————————————-

Kredili Sistem (Not ortalaması 2’nin altında olursa ne olur..)

—————————————————————————————————————————————————————–

***Aşağıda yazanlar http://gokceada.comu.edu.tr den alıntıdır.


 

Sınavların
Değerlendirilmesi ve Notlar İle İlgili Açıklamalar.

 

Başarı notu, ara sınav
notunun % 40’ı ve yarıyıl sonu sınavının notunun % 60’ı alınarak belirlenir.

Yarıyıl sonu sınavlarında
başarısız olunması durumunda yarıyıl sınavlarından bir hafta sonra bütünleme
sınav hakkı verilir. Bütünleme sınavlarına girebilmek için FD ve FF’li notlarla
kalınması gerekmektedir.
Bir dersten
başarılı sayılabilmek için diğer şartlara ek olarak o dersin yarıyıl sonu veya
bütünleme sınavından en az 50 puan almak gerekir, alamayanlar not ortalaması ne
olursa olsun başarısız (FD ve altı) sayılır.

 

Örnek 1 :

Ara sınav notu 70 ise % 40’ı (28) ve yılsonu sınav notu 85 ise % 60’ ı
(51) alınır ve toplanır. Öğrenci o dersten 28+51=79 almıştır.

 

Dersin öğretim elemanı
tarafından her ders için öğrencilerin aldıkları başarı notları 100 puan
üzerinden ele alınarak Normal Dağılım İstatistiği ve Bağıl Değerlendirmeye uygun
olarak dersin yarıyıl sonu başarı notu harfli ve katsayılı not biçiminde aşağıda
örnek olarak verilmiş olan tablodaki gibi takdir edilir.

 

Örnek 2 :

Örnek 1’de 100’lü sisteme göre 79 olan başarı notu, aşağıdaki örnek
bağıl değerlendirme tablosundaki yarıyıl sonu başarı notuna çevrilir ve 79’a
karşılık gelen (70-79 aralığı CB) CB başarı notu verilir. 4’lü sisteme göre
katsayı olarak ta 2.50 olarak dönüştürülür.

 

Örnek Bağıl
Değerlendirme Tablosu

PUAN

KATSAYI

YARIYIL SONU BAŞARI
NOTU

AKTS NOTU

90 – 100

4.00

AA

A

85 – 89

3.50

BA

B

80 – 84

3.00

BB

B

70 – 79

2.50

CB

C

60 – 69

2.00

CC

C

55 – 59

1.50

DC

D

50 – 54

1.00

DD

E

40 – 49

0.50

FD

F

0 –  39

0.00

FF

FX

Yeterli

YE

S

Yetersiz

YS

U

Devamsız

0.00

DS

NA

 

 

 

Öğrenci bir dersten;

 

a) (AA), (BA) , (BB), (CB)
veya (CC) notlarından birini almış ise o dersi başarmış sayılır.

 

b) DC) veya (DD) notlarından
birini almış ise o dersi “koşullu” başarmış sayılır. (Koşullu derslerden ders
tekrarı yapılmadan geçilebilmesi için Genel Not Ortalaması katsayısının 2.00’ın
üzerinde olması gerekmektedir.)

 

c) (FD) ve (FF) notlarından
birini almış ise o dersi başaramamış sayılır.

 

d) Kredisiz olan derslerde
(YE) yeterli ve (YS) yetersiz olarak değerlendirilir.

 

e) Girmeye hak etmediği bir
sınava girmesi sonucunda aldığı not iptal edilir.

 

Örnek 3: Öğrenci, aşağıdaki başarı notlarını almış olsun;

 

Ders Adı

Başarı Notu

Katsayı

Kredi

Katsayı X Kredi

Genel İşletme

CB

2.50

3

7.50

İktisada Giriş I

BB

3.00

2

6.00

AİİT I

BA

3.50

2

7.00

İngilizce I

DD

1.00

4

4.00

Türk Dili I

CC

2.00

2

4.00

Genel Muhasebe

DC

1.50

2

3.00

Bilgisayar I

AA

4.00

2

8.00

G.Hukuk Bilgisi

FD

0.50

2

1.00

Matematik

DS

0.00

2

0

Güzel Sanatlar

YE

0.00

0

0

Toplam

19

40.50

 

Genel Not Ortalaması : Toplam
(Katsayı X Kredi)/Toplam Kredi= 40.50/19= 2.13

 

 

CC, CB, BB, BA ve AA başarı notu alınan derslerden başarılı olunmuştur.

Öğrencinin Genel Not Ortalaması 2.13 olmasından dolayı;

DD (İngilizce I) ve DC (Genel Muhasebe) derslerinden gerekli koşulu
sağlamış ve ders tekrarı yapmasına gerek kalmamıştır. Yani dersten geçmiştir.

 

FD almış olduğu Genel Hukuk Bilgisi dersinden ise başarısız olmuştur ve
devam zorunluluğu olmadan bir yıl sonra o dersi yeniden seçerek almak ve
sınavlarına girip başarılı olmak durumundadır.

 

DS almış olduğu Matematik dersinden devamsızlıktan kalmıştır ve bir
sonraki yıl bu dersi yeniden alarak, derse devam zorunluluğunu ile birlikte
başarılı olmak durumundadır.

 

Kredisiz olan Güzel Sanatlar dersinden ise YE (Yeterli görünerek)
başarı notu alarak başarılı olmuştur. Bu ders kredisiz olmasından dolayı genel
not ortalamasına bir etkisi yoktur. Ancak YS (Yetersiz) olunmuşsa dersi tekrar
alarak YE (Yeterli) olmak durumundadır.

 

 

 

 

Senin bu konuya yorumun ne olacak?

Gerekli *

HAKKIMIZDA

facebook twitter youtube flickr ENOTLAR TV LOGOSU_Artboard 13 - ENOTLAR TV LOGO

Arşivler

KAREKOD-umuz

Lower-Third-(Enotlar)