Bil131-BLG141 Çalışma Sorularının bir kısmı (Hocanın verdiği)

0 84
Örnek Çalışma Programları..
1) n elemanlı bir dizide en büyük ve en küçük sayıyı bulan program..
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
int main(int argc, char *argv[])
{
int dizi[]={15,53,63,73,23,52,74,35,61,21};
int i,max,min;
min=dizi[0];
max=dizi[0];
for(i=1;i<10;i++)
{
if(min>dizi[i])
min=dizi[i];
if(max<dizi[i])
max=dizi[i];
}
printf(“En kucuk deger:%d\n”,min);
printf(“En buyuk deger:%d\n”,max);
system(“PAUSE”);    
return 0;
getch();
}
2) Klavyeden girilen sayının çift sayı olduğunu gösteren program..
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
int main(int argc, char *argv[])
{
  int sayi;
  printf(“Sayi girin=”);
  scanf(“%d”,&sayi);
  if(sayi%2==0)
  printf(“Girilen sayi cifttir..”);
  else
  printf(“Girilen sayi tektir..”);
  system(“PAUSE”);  
  return 0;
  getch();
}
3) Klavyeden girilen rakamı yazıya dönüştüren program..
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[])
{
int sayi;
do
{
printf( “Sayiyi giriniz> ” );
scanf(“%d”,&sayi);
if( sayi>999 || sayi<0 )
printf(“Girdiginiz sayi uygun degildir. 0 ile 999 arasinda olmalidir.\n”);
else
break;
}
while( 1 );
printf( “klavyeden girdiginiz %d sayisi, ‘”,sayi );
switch( sayi/100 ) {
case 9: printf( “dokuzyuz” );            break;
case 8: printf( “sekizyz” );    break;
case 7:  printf( “yediyuz” );    break;
case 6: printf( “altiyuz” );     break;
case 5: printf( “besyuz” );     break;
case 4: printf( “dortyuz” );    break;
case 3: printf( “ucyuz” );       break;
case 2: printf( “ikiyuz” );      break;
case 1: printf( “yuz” );           break;
}
switch ( (sayi%100)/10 ) {   
case 9: printf( “doksan” );    break;
case 8: printf( “seksen” );     break;
case 7: printf( “yetmis” );     break;
case 6: printf( “altmis” );      break;
case 5: printf( “elli” );            break;
case 4: printf( “kirk” );              break;
case 3: printf( “otuz” );             break;
case 2: printf( “yirmi” );           break;
case 1: printf( “on” );                 break;
}
switch ( (sayi%10) ) {           
case 9: printf( “dokuz” );      break;
case 8: printf( “sekiz” );        break;
case 7: printf( “yedi” );          break;
case 6: printf( “alti” );           break;
case 5: printf( “bes” );           break;
case 4: printf( “dort” );         break;
case 3: printf( “uc” );             break;
case 2: printf( “iki” );            break;
case 1: printf( “bir” );            break;
}
if( sayi == 0 )
printf( “sifir” );
printf( “‘ seklinde okunur.\n” );
system(“PAUSE”);    
return 0;
}
4) Klavyeden girilen sayının tek sayı olduğunu gösteren program..
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
int main(int argc, char *argv[])
{
 int sayi;
 printf(“Sayi girin=”);
 scanf(“%d”,&sayi);
 if(sayi%2)
  printf(“Girilen sayi tektir..”);
  else
  printf(“Girilen sayi cifttir..”);
 system(“PAUSE”);   
  return 0;
 getch();
}
5) Kendisine kadar olan sayıların karelerinin toplamının sonucunu gösteren program..
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[])
{
             int i = 0, toplam= 0;
             int n;
             printf(“Karelerinin toplamının alınacagi sayi degerini giriniz> “);
             scanf(“%d”,&n);
             while( i <= n ) {
                          toplam+= i*i;
                          i++;
             }
             printf(“Sonuc: %d\n”,toplam);
  system(“PAUSE”);  
  return 0;
}
6) 20 ye kadar olan tek sayıları gösteren program..
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
int main(int argc, char *argv[])
{
int i;
for(i=0;i<20;i++)
{
                 if(i%2)
                 printf(“%2d\n”,i);
                 }
  system(“PAUSE”);  
  return 0;
   getch();
}
7) 20 ye kadar olan çift sayıları gösteren program..
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
int main(int argc, char *argv[])
{
int i;
for(i=0;i<20;i++)
{
                 if(i%2==0)
                 printf(“%2d\n”,i);
                 }
  system(“PAUSE”);  
  return 0;
  getch();
}
8) Klavyeden girilen sayının faktöriyelini hesaplayan program..
#include <stdio.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
int main(int argc, char *argv[])
{
  int sayi,i;
  int faktoriyel=1;
  printf(“Bir sayi girin=\n”);
  scanf(“%d”,&sayi);
  if(sayi>=0)
  {
  for(i=sayi;i>0;i–)
  {
  faktoriyel*=i;
  }
  printf(“Faktoriyel=%d\n”,faktoriyel);
  }
  else
  printf(“Hata.. Sayi sifirdan kucuk olamaz..”);
  getch();
  system(“PAUSE”);  
  return 0;
}
9) Çemberin alanını hesaplayan program..
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define PI 3.14
#define ekrana_yazdir printf
#define deger_al scanf
int main(int argc, char *argv[])
{
int yaricap;
float alan;
ekrana_yazdir(“Cemberin yaricap uzunlugunu girin=\n”); 
deger_al(“%d”,&yaricap);
alan=PI*yaricap*yaricap;
ekrana_yazdir(“Cemberin alani=%.2f\n”,alan);
system(“PAUSE”);    
return 0;
}
10) Klavyeden girilen n elemanlı bir dizinin ortalamasının hesaplanması..
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
int main(int argc, char *argv[])
{
int   i,x[5],toplam =0;
 float ort;
 for(i=0;i<5;i++)
{
 printf(“%d. eleman : “,i+1);
 scanf(“%d”,&x[i]);
 toplam += x[i];
 }
 ort = (float) toplam/5;
 printf(“\n”);
 printf(“ortalamalari :%.2f\n”,ort);
 printf(“\n”);
 system(“PAUSE”);   
 return 0;
 getch();
}
11) Klavyeden girilen 1 ile 7 arasındaki sayıya göre haftanın günlerini gösteren program..
#include <stdio.h>
#include<conio.h>
main()
{
int a;
printf(“1 ve 7 dahil olmak üzere 1 ile 7 arasinda bir sayi girin “);
scanf(“%d”,&a);
switch(a)
{
case 1:
printf(“Pazartesi”);
break;
case 2:
printf(“Sali”);
break;
case 3:
printf(“Carsamba”);
break;
case 4:
printf(“Persembe”);
break;
case 5:
printf(“Cuma”);
break;
case 6:
printf(“Cumartesi”);
break;
case 7:
printf(“Pazar”);
break;
default:
printf(“HATA.. 1 ile 7 arasinda bir sayi girin..”);
}
getch();

Senin bu konuya yorumun ne olacak?

Gerekli *

HAKKIMIZDA

facebook twitter youtube flickr ENOTLAR TV LOGOSU_Artboard 13 - ENOTLAR TV LOGO

Arşivler

KAREKOD-umuz

Lower-Third-(Enotlar)